SRK werkgroep
Children in Trouble BarneveldNon-profitorganisatie

Introductie Stichting Rusland

Logo-SRK.jpg

 
Haar hoofddoelstelling was en is nog steeds hulp bieden aan kinderen in Wit Rusland.
 
Behalve kinderhulp, wil stichting Rusland Kinderhulp structurele hulp bieden in Wit Rusland.
SRK haalt groepen kinderen naar Nederland voor een gezondheidsverblijf. Er worden ook hulpgoederen ingezameld en getransporteerd naar Wit Rusland. Hierbij kunt u denken aan onder andere kleding, schoolspullen, medische instrumenten en vele andere zaken die dringend nodig zijn. Tevens houdt zij zich bezig met het opzetten van landbouwprojecten, ondersteuning voor scholen en internaten e.d.
 
Stichting Rusland Kinderhulp heeft 15 werkgroepen door heel Nederland, waar SRK/CIT Barneveld er één van is. Deze werkgroepen werken zelfstandig onder de vlag van SRK. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de financiële middelen en alle bijbehorende werkzaamheden. Iedere werkgroep heeft dus zijn eigen verantwoordelijkheid, maar wordt uiteindelijk gecontroleerd door SRK.
 
In 2006 kreeg SRK het verzoek van CIT Minsk, of het mogelijk was een groep kinderen die herstellende zijn van kanker, naar Nederland wilden te halen. Hiervoor gelden n.l. andere regels in Wit Rusland i.v.m. de gezondheid. Er moet een arts meereizen, een tolk en een begeleidster. De begeleidster moet sinds 2009 een onderwijzeres zijn, zodat ook deze kinderen les blijven krijgen.
Dit verzoek heeft SRK aan haar werkgroepen doorgegeven en dit heeft geleid tot de oprichting van CIT Barneveld, die in 2007 als eerste werkgroep in Nederland een groep kinderen herstellende van kanker uitgenodigd heeft.
 
Voor meer informatie over Stichting Rusland Kinderhulp verwijzen wij u naar
 
 

Children in Trouble(CIT) Barneveld - info@citbarneveld.nl