SRK werkgroep
Children in Trouble BarneveldNon-profitorganisatie

ANBI en Belasting

 U kunt uw bijdrage overmaken op Rabobank rekening  NL17RABO 01166.65.238 t.n.v.SRK/CIT Barneveld.
 
 

Belasting;


Stichting Rusland Kinderhulp is onze moederorganisatie, zij beschikt sinds 5 december 1995 over een goedkeurende verklaring als bedoeld in art.24 lid 5 van de Successiewet 1956.
De giften die u aan SRK/CIT Barneveld doet zijn aftrekbaar voor inkomstenbelasting. SRK/CIT Barneveld is voor de belastingwetgeving aangemerkt als een instelling die het algemeen nut beoogt
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling);
 
Voor ANBI's geldt dat giften aan deze instelling aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Stichting Rusland Kinderhulp is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Children in Trouble(CIT) Barneveld - info@citbarneveld.nl