SRK werkgroep
Children in Trouble BarneveldNon-profitorganisatie

Een gebed van Julia Patiėvskaja, zij is overleden op 13 jarige leeftijd in het Ziekenhuis Barovlani te Wit Rusland

 
Heer hoor mijn gebed.
Van de pijn in mijn hart moet ik huilen.
Ik ben bang, dat ik moe ben van dit leven.
Geef me vleugels, ik vlieg ergens heen,
waar geen sprake is van lijden,
waar ademhalen altijd makkelijk is,
waar geen tranen van verdriet zijn.
Daar, waar het helder is en licht.
Ik weet dat er voor alles een tijd is,
maar geef me vleugels, al was het maar een uur
ik zou dan waardig mijn last kunnen dragen.
Stevig in het geloof - Kunt U ons horen?
Soms wil je, net als in sprookjes,
gehoorzaamheid in handen hebben,
alle heldere kleuren willen zien.
Gewoon - genieten, zonder verlangen.
 
 

Gedicht van Pauline van Drie, ter gelegenheid van 25 jaar na de Tsjernobylramp, 31-03-2011

We mogen vandaag herdenken
wat slechts al proef begon
het werd een catastrofe
er kwamen heel veel mensen om.
 
De gevolgen zijn zo zichtbaar
zo tastbaar elke dag
Ziektes zijn zo hard aanwezig
mensen vechten elke dag.
 
Voor de mensen daar was er een geheim
er werd niet over ernst gepraat
later is er wel geproken
voor velen kwam het nieuws te laat.
 
De landen onder de rook van Tsjernobyl
kregen erg veel mee
Ik denk vooral aan Belarus
daar ben ik goed bevriend mee.
 
Het is een heel dubbel verhaal
het is erg dat dit is gebeurd
maar hierdoor leer ik jullie kennen
en dat maakt het dan weer gekleurd.
 
Als gevolg van Tsjernobyl
zijn deze kinderen hier
zij hebben de ernst niet meegemaakt
genieten slechts en hebben plezier.
 
 

Children in Trouble(CIT) Barneveld - info@citbarneveld.nl